87158 - Στο Τρίκωμο

Ν. Λυγερός

Στο Τρίκωμο
υπάρχουν πλέον
πέντε νέοι σταυροί,
δύο γαλάζιοι
της ελευθερίας,
ένα άρθρο των Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας
και μια πινακίδα
για το κοιμητήριο
χάρη στις πράξεις
που αλλάζουν
όλα τα δεδομένα
ακόμα κι εκεί
στα κατεχόμενα
εδάφη
γιατί έχουν
απελευθερωθεί
τα μυαλά.