87159 - Στο καφενείο

Ν. Λυγερός

Στο καφενείο
του Τρικώμου
δίπλα στην εκκλησία
ο Ιάκωβος
μάς περιέγραψε
την πραγματικότητα
που υπήρχε
πριν την εισβολή
για να συνεχίσουμε
τα έργα του μέλλοντος
με τα θεμέλια
του παρελθόντος
έτσι κι ο καφές
πήρε μια γεύση
διαφορετική
αφού είχε
το άρωμα
της ελευθερίας.