87162 - Η ιδεοθύελλα κι η στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στο κτίριο Σεφέρη
ζήσαμε μαζί
το θαύμα
της ιδεοθύελλας
που προσφέρει
δυνατότητες
στη στρατηγική
για να συνεχίσει
το έργο
της απελευθέρωσης
της Κύπρου
που τόσο
ήθελε
να είναι ελεύθερη
γιατί είχε ζήσει
την καταστροφή
της Σμύρνης.