87168 - Πέτρες, γέφυρες και σπαθιά

Ν. Λυγερός

Δεν έβλεπες πριν
τις επαφές, τις σχέσεις
και τους δεσμούς
σαν να ήταν πέτρες,
γέφυρες και σπαθιά
ενώ έχουν τα στοιχεία
των κορυφών, των ακμών
και των κατευθύνσεων
που γνωρίζεις
από τη θεωρία
γραφημάτων.
Έτσι πας πιο βαθιά.