87173 - Οι κυπριακές εκλογές

Ν. Λυγερός

Οι κυπριακές εκλογές
έχουν τη σημασία τους
ακόμα και σε τοπικό επίπεδο
διότι αυτό είναι
το πιο κοντινό του λαού
και πρέπει να ενισχύει
το ηθικό του
όταν όλοι ξέρουν
πόσο επηρεάζεται
από το πλαίσιο
της βάρβαρης κατοχής.
Έτσι κάθε κίνηση
σε αυτό το επίπεδο
είναι σημαντική
διότι πολύ εύκολα
γίνεται πράξη
για το μέλλον
της Κύπρου.