87174 - Το Masterclass

Ν. Λυγερός

Το Masterclass
όταν γίνεται
στο κτίριο Σεφέρη
αποκτά αυτόματα
μια υπεραξία
που δεν μπορείς
να προβλέψεις
πριν γίνει
γιατί το υπόβαθρο
αλλάζει τα δεδομένα
και πρέπει
ο καθένας
που συμμετέχει
να καταλάβει
τι ζει
αν όχι εκείνη
τη στιγμή
τουλάχιστον μετά.