87177 - Μην μπερδεύεις

Ν. Λυγερός

Μην μπερδεύεις
τη συνδρομή
με τη συμβολή
όταν παράγεται
ένα έργο
γιατί η πρώτη
είναι παθητική
κι η δεύτερη
ενεργητική
έτσι η διαφορά
είναι καθοριστική
όταν θέλεις
πραγματικά
να αλλάξεις
τα δεδομένα
στο μέλλον.