87178 - Η νέα επαφή

Ν. Λυγερός

Η νέα επαφή
με τον Υπουργό
Ενέργειας
της Κύπρου
ήταν τόσο εποικοδομητική
που γρήγορα
μεταμορφώθηκε
σε σχέση
αφού τα κοινά στοιχεία
της αντίληψης
του μέλλοντος
δημιούργησαν
ένα κοινό
πεδίο δράσης
και πέρα
του απλού πλαισίου
της προσφοράς.