87181 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
φαίνεται
στην πράξη
όταν υπάρχει
θέληση
κι υπέρβαση
αλλιώς
παραμένει
ένα πλαίσιο
θεωρητικό
που δεν έχει
καμιά σχέση
με την πραγματικότητα
διότι είναι απλώς
μια φαντασίωση
που αποτελεί
εκτόνωση
κι όχι επανάσταση.