87182 - Όταν παρατάς

Ν. Λυγερός

Όταν παρατάς
εκατοντάδες
βιβλία
στο έλεος
του Θεού
μη μιλάς
για έλλειψη
πράξεων
αφού ήδη
πρόκειται
για μια πράξη
βαρβαρότητας.
Έτσι μην περιμένεις
να σε ενεργοποιήσουμε
σε μια αποστολή
αφού ξέρουμε
την αλήθεια.