87185 - Δεν πίστευες

Ν. Λυγερός

Δεν πίστευες
ούτε εσύ
ότι μια απλή
πρωτοβουλία
θα μπορούσε
ν’ αλλάξει
τόσο βαθιά
τα δεδομένα
του νησιού.
Όμως τώρα
αντιλαμβάνεσαι
τη σημασία
της έρευνας
και της ανάπτυξης
για τη συνέχεια
του έργου
πέρα των εμποδίων.