87186 - Η πραγματικότητα

Ν. Λυγερός

Η πραγματικότητα
δεν είναι
τόσο σκληρή
όσο νομίζεις
διότι
στο επίπεδο
του προσεχούς
μέλλοντος
είναι μαλακή
και χρειάζεται
έναν πλάστη
για να διαμορφωθεί
και να παραγάγει
ένα κομμάτι
της ιστορίας
του μέλλοντος.