87187 - Δεν συνειδητοποίησες

Ν. Λυγερός

Δεν συνειδητοποίησες
πόσο οι αποστολές
έχουν αλλάξει
τη μορφή
του έργου.
Γι’ αυτό νόμιζες
ότι το να παρακολουθείς
ήταν το ίδιο
με το να ακολουθείς.
Έτσι βρέθηκες
πολύ γρήγορα
εκτός πλαισίου
γιατί η δράση
δεν είχε πια
καμία σχέση
με τα στοιχεία
της φαντασίας σου.