87189 - Οι πέτρες

Ν. Λυγερός

Οι πέτρες
είναι το πρώτο στάδιο
για την ένταξη
της ζωής σου
στην παραγωγή
του έργου
διότι υποστηρίζουν
έμπρακτα
τη δημιουργία
χωρίς να περιμένουν
παθητικά
τα αποτελέσματα
έτσι λειτουργούν
καταλυτικά
κι η συμβολή τους
είναι αισθητή
σε όλο το δίκτυο.