87190 - Οι γέφυρες

Ν. Λυγερός

Οι γέφυρες
είναι το δεύτερο στάδιο
διότι αποτελούν ήδη
σχέσεις
αφού αγγίζουν
τις δύο πλευρές
κι έχουν κάνει ήδη
την αναγακαία υπέρβαση
για την παραγωγή
της καινοτομίας
εκεί όπου κανείς
δεν πίστευε
ότι είναι εφικτή
ενώ έχει
αλλάξει το μέλλον
μέσω της διακλάδωσης
που προκάλεσε.