87191 - Η έρευνα κι η ανάπτυξη

Ν. Λυγερός

Η έρευνα κι η ανάπτυξη
είναι θεμελιακή
για το έργο
αφού παράγει
τις ιδέες
προς υλοποίηση
που αποτελούν
στη συνέχεια
κομμάτια
του έργου
τα οποία
είναι απτά
για όλους
αλλιώς
κανείς
δεν θα τα έβλεπε.