87218 - Ο εμπλουτισμός

Ν. Λυγερός

Ο εμπλουτισμός
είναι σταδιακός
και κάθε πιάσιμο
όταν είναι διπλό
φέρνει ουσία
που ξεχειλίζει
γιατί λειτουργεί
υπέροχα
λόγω ετοιμότητας
και παράγει
το πανέμορφο
μέσω του λαχταριστού
αφού υπάρχει
απαίτηση
του Χρόνου
για την ανάγκη
της Ανθρωπότητας.