87227 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να καταλάβεις
ότι βρίσκεσαι
δίπλα
σε μια ζωντανή
καινοτομία
και να δεις
πώς μπορείς
να την αξιοποιήσεις
αφού είναι
εκ φύσης
ανοιχτή πηγή
που λειτουργεί
ως έργο
της Ανθρωπότητας
όταν υπάρχει
ζήτηση.