87229 - Τα ίχνη

Ν. Λυγερός

Τα ίχνη
που αναζητείς
είναι πάντα
ουσίας
που εμπλουτίζει
το υπόβαθρο
με την αξία της.
Έτσι όταν ξέρεις
ότι είναι τόσο πολύτιμη
συνειδητοποιείς
και το μέγεθος
της προσφοράς
που ποτέ
δεν σταματά
όταν υπάρχει
ανάγκη
για συνέχεια.