87231 - Οι σταυροί του Τρικώμου

Ν. Λυγερός

Οι σταυροί του Τρικώμου
δεν είναι φτιαγμένοι
μόνο για ένα μέρος,
αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση
για κάθε περιοχή
που έχει ανάγκη
να υπενθυμίσει
στους δικούς της
ότι δεν ξέχασε
τους νεκρούς της
γιατί είναι
συνέχεια
της ανθρωπιάς
που δεν σταματά
στο παρόν.