87232 - Δεν ξεχάσαμε

Ν. Λυγερός

Δεν ξεχάσαμε
τη θυσία
της Καρδίτσας
και των Τρικάλων
ενάντια
στον φασισμό
και κάθε φορά
που μιλάμε
για τους δικούς μας
που έπεσαν
στη Βόρειο Ήπειρο
θυμόμαστε
και τον άθλο τους
που επέτρεψε
στην Ελλάδα
να μην χάσει
τις αξίες της.