87233 - Ο φόρος τιμής

Ν. Λυγερός

Ο φόρος τιμής
δεν πρέπει
να είναι
μόνο τυπικός
αλλά ουσιαστικός
διότι έχει σχέση
με τις αξίες
που χαρακτηρίζουν
τον άνθρωπο
όταν αυτός
παλεύει
ενάντια
στη βαρβαρότητα
κάθε φασισμού
και κάθε κομμουνισμού
όπου κι αν βρίσκεται.