87234 - Κι οι καθηγητές

Ν. Λυγερός

Κι οι καθηγητές
χρειάζονται
βοήθεια
για θέματα
διαχείρισης
κρίσεων
με τους μαθητές
διότι
δεν είναι
εκ φύσης
το αντικείμενό τους
αφού είναι
επί της ουσίας
προετοιμασμένοι
μόνο
για να λειτουργούν
σε ιδανικές συνθήκες.