87235 - Η συμβολή

Ν. Λυγερός

Η συμβολή
της Μαθήτριας
στο Υπουργείο
Παιδείας
είναι καθοριστική
αφού ξέρει
τα προβλήματα
του εδάφους
και δεν έχει μόνο
μια θεωρητική
προσέγγιση.
Έτσι λειτουργεί
καταλυτικά
για να ζήσουν
κι οι μαθητές
το αδιανόητο.