87250 - Με τα ίχνη

Ν. Λυγερός

Με τα ίχνη
ανακαλύπτεις
τα σχέδια
της ουσίας
και βλέπεις
αναδρομικά
την πράξη
της υπέρβασης
που απελευθερώνει
γιατί δεν είσαι πια
στα κατεχόμενα
του μυαλού
αφού ξέφυγες
από τις παραξενιές
που καθυστερούν
την εξέλιξη.