87254 - Με κάθε τρόπο

Ν. Λυγερός

Με κάθε τρόπο
θέλουν οι ψυχές
να απολαμβάνουν
το πάθος
και τον πόθο
της ζωής
αφού η ουσία
είναι το φως του
και το δέρμα
το γαλάζιο
είναι ενδεικτικό
των ιχνών
και του αρώματος
που εκπέμπει
το φωτοστέφανο
της πίστης.