87256 - Για να έχεις εικόνα

Ν. Λυγερός

Για να έχεις εικόνα
όλου του κοιμητηρίου
του Τρικώμου
είναι καλή
η αξιοποίηση
ενός drone
ειδικά όταν υπάρχει
επαγγελματίας
που ξέρει
να εκτιμά
κάθε τεμάχιο γης
για την προστασία
των ανθρώπων
που αδικήθηκαν
από τη βάρβαρη
κατοχή.