87304 - Όταν ακούς

Ν. Λυγερός

Όταν ακούς
να μιλά
η φωνή
της φυσικής
νοημοσύνης
καταλαβαίνεις
πόσο μεγάλη
είναι η βαθύτητά της
γιατί αλλιώς
είναι δύσκολο
να αντιληφθείς
τις ιδιότητές της
που είναι
ικανές
να αλλάξουν
ακόμα
και την πορεία
του κόσμου.