87306 - Από σένα

Ν. Λυγερός

Από σένα
εξαρτάται
να μετατραπούν
οι επαφές
σε σχέσεις
έτσι σκέψου
πόσο σημαντική
είναι η προσφορά σου
αφού υποστηρίζεις
έμπρακτα
το έργο
και μάλιστα
με κάθε τρόπο
διότι υπάρχει
ανάγκη
για την απελευθέρωση
της Κύπρου.