87307 - Ενώ ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ενώ ο Ελληνισμός
δεν είναι συμβατός
με τον κομμουνισμό
πολλοί προσπαθούν
να επιβάλλουν
αυτή την ιδεολογία
σαν να ήταν
φυσιολογική
ενώ έχει πράξει
εγκλήματα
κατά της Ανθρωπότητας
χωρίς καν
να υπάρχουν
οι παραμικρές
ενοχές.