87308 - Η ενημέρωση

Ν. Λυγερός

Η ενημέρωση
όταν γίνεται
με γνώσεις
επιτρέπει
όχι μόνο
τον συντονισμό
κινήσεων
αλλά και την ύπαρξη
στρατηγικού
μείγματος
που καταφέρνει
να ξεπεράσει
κάθε εμπόδιο
για να εκτελέσει
την απαιτούμενη
αποστολή
για το μέλλον.