87311 - Χάρη σε σένα

Ν. Λυγερός

Χάρη σε σένα
δημιουργούνται
όχι μόνο
νέες ευκαιρίες
αλλά ενισχύονται
και σχέσεις
που μεταμορφώνονται
σε δεσμούς
επειδή γίνονται
διαχρονικές
αφού υπάρχει
κοινός στόχος
για την απελευθέρωση
των κατεχομένων
από την τουρκική
βαρβαρότητα.