87312 - Με την πίστη

Ν. Λυγερός

Με την πίστη
οι πράξεις
αλλάζουν
την πραγματικότητα
που έβλεπες
αρχικά
ως δεδομένη
κι έτσι
καταλαβαίνεις
ότι τα εμπόδια
δημιουργούνται
από τα σχέδια
και τις παραξενιές
που δεν έχουν
κανένα νόημα
για τις ψυχές.