87314 - Οι παρατηρήσεις

Ν. Λυγερός

Οι παρατηρήσεις
είναι χρήσιμες
όταν είναι εποικοδομητικές
διότι αυτές μόνο
βοηθούν πραγματικά
τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη,
οι άλλες παραμένουν
προσωπικές εκτονώσεις
που δεν έχουν στόχο
κάποια βοήθεια.
Γι’ αυτό πρόσεχε
την ουσία
διότι μόνο αυτή
εξασφαλίζει
το φως
στις ψυχές.