87321 - Με το άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Με το άνοιγμα
φαίνεται
κάθε λεπτομέρεια
των κινήσεων
κι η ακολουθία
των ταλαντώσεων
που οδηγούν
στην πράξη
της απελευθέρωσης
έτσι ακούς
κάθε μυστικό
της προσφοράς
που γίνεται
για την ψυχική
απόλαυση
της υπέρβασης.