87324 - Δεν υπάρχει πια

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει πια
τοπικότητα
στον αγώνα
με τον νέο κύκλο
διότι έρχονται
εκθετικά
οι διακλαδώσεις
που δημιουργούν
νέες συνθήκες
έτσι φεύγουν
τα βαρίδια
που εμπόδιζαν
την εξέλιξή σου
για να περάσεις
στο επόμενο
στάδιο.