87325 - Με το πρώτο πλάνο

Ν. Λυγερός

Με το πρώτο πλάνο
αντιλήφθηκαν
την ομορφιά
της καμπυλότητας
αφού οι σφαίρες
έδειχναν την ουσία
της τελειότητας
έτσι η παράξενη
χειρολαβή
μεταμορφώθηκε
σε περιποίηση
αγάπης
που δεν έχει
κανένα όριο
λόγω της ανάγκης
των ψυχών.