87326 - Με τα σκίτσα

Ν. Λυγερός

Με τα σκίτσα
δεν βλέπεις
σχέδια
αλλά κινήσεις
που οδηγούν
σε πράξεις
εξέλιξης
όπου δεν υπάρχει
το ψυχοφθόρο
της κοινωνίας
αλλά μόνο
η προσφορά
της σπανιότητας
σαν Αγάπη
της Ανθρωπότητας
αφού είναι
η τελεολογία του.