87328 - Αν απολαμβάνεις

Ν. Λυγερός

Αν απολαμβάνεις
την ταχύτητα
του έργου
την ώρα
της δημιουργίας
πρέπει
να φανταστείς
τι γίνεται
όταν νιώθεις
την εμβέλειά του
εντός του Χρόνου
αφού τότε
βλέπεις
την εξέλιξη
των μονάδων
της χρονοστρατηγικής.