87330 - Οι ψυχές

Ν. Λυγερός

Οι ψυχές
της Ανθρωπότητας
δεν επηρεάζονται
από τις συνθήκες
των κοινωνιών
διότι ξέρουν πια
ότι δεν υπάρχει
καμιά συνεισφορά
στο έργο
της ανάγκης
έτσι ζουν
απελευθερωμένες
κι απολαμβάνουν
κάθε στιγμή
που παρέχει
η αρμονία.