87332 - Αν βιώσεις

Ν. Λυγερός

Αν βιώσεις
τα θεμέλια
του έργου
λόγω συζωής
τότε το βλέμμα σου
αλλάζει
και αντιλαμβάνεται
εντελώς διαφορετικά
τη συνέχεια
που παράγει
την ιστορία
και πέρα
των ορίων
των σκλαβωμένων
κοινωνιών
αφού δεν υπάρχουν πια
κατεχόμενα.