87333 - Η παραγωγή

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή
του έργου
δεν σταματά
λόγω εμποδίων
αφού αυτά
ξεπερνιούνται
λόγω θέλησης
αντιθέτως
τα ενσωματώνει
ως στοιχεία
που εμπλουτίζουν
κι ενισχύουν
την εμβέλεια
για να έχει
μεγαλύτερο
αντίκτυπο
στις ψυχές.