87400 - Στο τετράδιο

Ν. Λυγερός

Στο τετράδιο των εφευρέσεων
δεν υπάρχει λογοκρισία
γιατί όλα μπορεί να είναι ουσιαστικά
σε άλλο επίπεδο
και σε επόμενο στάδιο.
Άσε λοιπόν το πνεύμα σου ελεύθερο
αφού θα είναι η στρατηγική
που θα επιλέξει στη συνέχεια
τι είναι συμβατό
με τη δημιουργία του έργου.