8747 - Ήταν το 1720

Ν. Λυγερός

Ήταν το 1720
όταν οι Οθωμανοί εισέβαλαν
στην περιοχή του Αρτσάχ
και ήδη τότε οι meliks
ξεσηκώθηκαν και αντιστάθηκαν
για να μη χάσουν τη γη τους.
Ζήτησαν μάλιστα τη βοήθεια
του Μεγάλου Πέτρου
αλλά εκείνος συμφώνησε με τους εχθρούς.
Οι δικοί μας όμως δεν εγκατέλειψαν
ούτε τον αγώνα ούτε τη γη.
Μετά από χρόνια μίλησαν
με τη Μεγάλη Αικατερίνη
αλλά εκείνη πέθανε
έτσι εκείνοι συνέχισαν να παλεύουν
μέχρι τη ρώσικη απόπειρα
τον δέκατο ένατο αιώνα.