87667 - Η μετάδοση

Ν. Λυγερός

Η μετάδοση
η ζωντανή
όταν είναι
ανοιχτή
σε όλους
επιτρέπει
μια παγκόσμια
πρόσβαση
που δίνει
το δικαίωμα
σε ανθρώπους
που δεν θα τολμούσαν
να κάνουν
την παραμικρή
επαφή
αλλά
βλέπουν
την ουσία.