87668 - Η ζωντανή προσέγγιση

Ν. Λυγερός

Η ζωντανή προσέγγιση
αλλάζει
τα δεδομένα
διότι υπάρχει
άμεση πρόσβαση
σε κάθε
άνθρωπο
που θέλει
να μάθει
άμεσα
από την πηγή
την ουσία
της αλήθειας
χωρίς
παρεμβολές
και παρερμηνείες.