87729 - Η συνέπεια

Ν. Λυγερός

Η συνέπεια
είναι σπάνια
ικανότητα
ενώ είναι
συμβατή
με τη συνέχεια
απλώς
πρέπει
να υπάρχει
υπέρβαση
για να δέσουν
και να γίνουν
δεσμός
έτσι
ελάχιστες
υπάρξεις
μπορούν
να το καταφέρουν.