87774 - Η υπερστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υπερστήριξη
δεν είναι
μόνο
θεωρητική.
Το έργο της
είναι πάντα
νοητικό
αλλά παράγει
αποτελέσματα
απτά
που αλλάζουν
τα πάντα
επειδή
είναι της πίστης
που υποστηρίζεται
από τη δύναμη
της αγάπης
της Ανθρωπότητας.