87863 - Αφού είναι εφικτό

Ν. Λυγερός

Αφού είναι εφικτό
αυτό που θέλεις
το θέμα είναι
να επιλέξεις
ποιο υλικό
θέλεις
να προβάλεις
για να ζήσει
το όραμα
που έχεις
στο μυαλό και να ανήκει
στην επόμενη
πραγματικότητα
του κόσμου.