87920 - Μην κάνεις

Ν. Λυγερός

Μην κάνεις
προβολές
και στα κολλήματα
γιατί είναι
σαν να δημιουργείς
ανύπαρκτα
εμπόδια
που σε φυλακίζουν
χωρίς λόγο.
Σκέψου
πόσο διαφορετική
μπορεί
να είναι
η άλλη σκέψη
κι αξιοποίησε
τη συμπληρωματικότητα
της αρμονίας.